KLIMAATPLEIN

Het Klimaatplein heeft als doel een versnelling teweeg te brengen in de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Die versnelling realiseren zij door organisaties te informeren, inspireren en activeren om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Wij helpen Klimaatplein hierbij o.a. door middel van communicatieadvies en diverse uitingen zoals websites en videofilms.

IT’S SOULGOOD

De Climate Makeover is een wedstrijd van de Nederlandse Klimaatcoalitie en Klimaatplein.com. De winnaars gaan zo snel als mogelijk over naar een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering. Om de resultaten na 1 jaar vast te leggen maakten we hiervoor een serie films.

KLIMAATPLEIN  >  films Climate Makeover

KLIMAATPLEIN  >  duurzaammoed film

KLIMAATPLEIN  >  films MOOC ‘Energiebewust Ondernemen’

KLIMAATPLEIN  >  inspiratiefilms